7442922 - 09

ONE מטאטא ממונע

מטאטא שאיבה תעשייתי, מופעל מצבר המתאים לעבודת טאוט בחניונים, במחסנים ובמגרשים.המכשיר בנוי מפלסטיק בלתי שביר ובעל 3 פילטרי בד

צור קשר 7442922 - 09

צור קשר - 7442922 - 09

הצהרת נגישות
התנאים 27\3 הרצליה טל': 7442922 - 09  פקס: 7443362 - 09  דוא"ל: i_p@zahav.net.il
הצהרת נגישות
התנאים 27\3 הרצליה טל': 7442922 - 09 פקס: 7443362 - 09  דוא"ל: i_p@zahav.net.il
טלפון 09-7442922